Returpappercentralen

Uppdragsbeskrivning

Utöver en uppgradering till nyaste programversionen av NAV har vi i vårt senaste uppdrag även strukturerat om integrationen mellan kundens produktionssystem för vägning av bilar och avtals- samt billingfunktionerna i NAV.

Ambitionen är att ha fullständig transparens och kontroll genom hela informationsflödet, från hämtning av materialet till dess faktureringen sker i NAV.

returpapper-inbiz-large
  • logo-returpappercentralen

Mer information om kunden:

Returpappercentralen är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Returpappercentralen samlar in, sorterar och bearbetar alla olika återvinningsbara material. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.

Returpappercentralen är certifierade enligt: ISO 14001:2004, ISO9001:2008 och OHSAS18001:2007 och ägs av Skrotcentralen i Uppsala AB och Stena Recycling AB. Returpappercentralen ingår i Almgruppen tillsammans med Skrotcentralen, Uppsala Handelsstål, Handelsstål i Gävle, Arvid Svenssons, Åkerbloms Skrotaffär och Nordic Recycling.

InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.

testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept