Utbildning - En investering som aldrig går ur tiden

Att utbilda dina kollegor kanske kan bli en av era mest lönsamma affärer genom tiderna. Att investera i ett modernt och avancerat affärssystem, utan att ge kollegorna de kunskaper och den kompetens som de behöver för att kunna utnyttja affärssystemet är inte någon bra lösning för er som kund, och inte heller för oss som leverantör.

Vi tillhandahåller en rad av utbildningar, och kan anpassa oss utefter era behov. Ett utkast av våra vanligaste utbildningar finner du nedan:

Grundutbildning
Här går vi igenom basen av systemet, var allt ligger, hur du navigerar samt ger dig en grundläggande förståelse för hur systemet fungerar. Delar av utbildningen innefattar även tipps och trix, tex hur du kan förenkla din arbetsdag med smartare filtreringar och kortkommandon. Utbildningen lämpar sig för alla personer, oavsett senioritet.

Ekonomi & reskontra
Efter kursen kommer du att ha en ökad förståelse hur affärssystemet kan hjälpa dig att sköta ett företags löpande bokföring vad avser inköps- och försäljningsfakturor samt övriga enklare affärshändelser. Dessutom kommer du att få kunskap i hur leverantörs- och kundreskontran används samt hur avstämningar görs.

Order, lager & fakturering
Här går vi igenom hur offerter, ordrar, inköp, lager och fakturering fungerar i affärssystemet. Vi visar dig hur du kan använda dessa verktyg effektivt samt vilka möjligheter det finns för automatiseringar i systemet.

Vi har för tillfället inga schemalagda utbildningar, men kontakta oss gärna för bokning av utbildningstillfälle.

testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept