Microsoft Partner

Om InBiz

Eftersom vår ambition är att leverera effektiva affärssystemlösningar som passar alla företag var det ett naturligt steg att bli Microsoft Partner.

Som certifierad och stolt Microsoft Partner kan InBiz skräddarsy affärssystem precis utifrån alla individuella önskemål som ett företag har.

Oberoende om företaget ifråga är grossist eller återförsäljare, säljer tjänster eller distribuerar varor är Microsoft Dynamics NAV valet för er.

  • Vi har lång erfarenhet av att leverera högfungerande affärssystem

Microsoft & QBS Partner

Vad saknar ni i ert nuvarande affärssystem? En digital överblick av verksamhetens processer? Smidigare fakturering? Tydligare projektuppföljning? Möjlighet att studera säljstatistik och annan data? Analysverktyg för att snabbt ta fram underlag till nästa möte? Ett affärssystem som förbättrar er internkommunikation?

Alla är vitala områden som Microsoft Dynamics NAV har lösningar för.

  • Certifierad Microsoft Partner – vi gör anpassade lösningar för företag utifrån affärssystemet Microsoft Dynamics NAV
  • Våra affärssystem vänder sig både till företag som sysslar med distribution, är återförsäljare eller förmedlar tjänster
carsten-inbiz

Carsten Heiter

medarbetare-inbiz1

Hendrik Olsson

medarbetare-inbiz

Jane Flink

medarbetare-inbiz4

Katarina Severin

medarbetare-inbiz2

Peter Foucard

medarbetare-inbiz

Magnus Larsson

medarbetare-inbiz

Ann Sjöberg

medarbetare-inbiz

Richard Holmkvist

testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept