Microsoft Partner

Om InBiz

Verksamheten startade juni 2005 och är nu uppe i 8 konsulter/utvecklare. Vi må vara få till antalet, men har tillsammans över 100 år samlad erfarenhet från affärssystemlösningar baserat på Dynamics 365 Business Central. Vårat kontor ligger i Uppsala men vi arbetar över hela Sverige. Vi strävar efter långvariga kundrelationer som präglas av öppenhet och god kommunikation. För närvarande har vi 40 -talet kunder runt om i Mälardalen som dagligen använder Business Central som sitt affärssystem.

  • Egenutvecklade addons till Dynamics 365 Business Central
  • Oberoende Microsoftpartner
  • Medlem i IAMCP Sverige och ICT Uppsala

Microsoft & QBS Partner

Microsoft Corporation är ett multinationellt datorföretag baserat i Redmond, Washington med över 124 000 anställda. Företaget är i dag världens största inom programvaruutveckling. QBS group är det största och snabbast växande internationella nätverket för Microsoft Dynamics-partners. De stödjer sina partners – återförsäljare och ISV – med tjänster som har målsättningen att öka intäkterna, minska kostnaderna och förbättra lönsamheten.

  • Certifierad Microsoftpartner - Silver Enterprise Resource Planning
  • Member of QBS Group
medarbetare-inbiz1

Hendrik Olsson Gyllensten

Hendrik Olsson Gyllensten
medarbetare-inbiz

Richard Holmkvist

Richard Holmkvist
medarbetare-inbiz4

Katarina Severin

Katarina Severin
medarbetare-inbiz

Jane Flink

Jane Flink
medarbetare-inbiz2

Peter Foucard

Peter Foucard
medarbetare-inbiz

Magnus Larsson

Magnus Larsson
medarbetare-inbiz

Ann Sjöberg

Ann Sjöberg
medarbetare-inbiz

Viking Säfsten

Viking Säfsten
Hannes
Hannes

Hannes Kalisky

Hannes Kalisky
testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept