Våra lösningar

Upptäck fördelarna med Dynamics 365 Business Central

Valet av affärssystem kan vara helt avgörande för hur pass väl fungerande en verksamhet är. Begränsad översikt, informationsbrist, bristfällig rapportering eller förvirrande lagerhantering är exempel på problematik som kan sätta käppar i hjulet för företag som vill växa och nå sina affärsmål.

Med Dynamics 365 Business Central (Navision/NAV) mångsidiga affärssystem garanteras ett maskineri som alltid är väloljat i alla led. InBiz erbjuder inte stelbenta standardlösningar, vi lyssnar in företagets behov och skräddarsyr en  lösning som följer verksamhetens unika förutsättningar. Oavsett storlek, om företaget förmedlar tjänster, sysslar med distribution eller har IT som sitt specialistområde.

testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept