Våra lösningar

Upptäck fördelarna med Dynamics 365 Business Central

Valet av affärssystem kan vara helt avgörande för hur pass väl fungerande en verksamhet är. Begränsad översikt, informationsbrist, bristfällig rapportering eller förvirrande lagerhantering är exempel på problematik som kan sätta käppar i hjulet för företag som vill växa och nå sina affärsmål.

Med Dynamics 365 Business Central (Navision/NAV) mångsidiga affärssystem garanteras ett maskineri som alltid är väloljat i alla led. InBiz erbjuder inte stelbenta standardlösningar, vi lyssnar in företagets behov och skräddarsyr en  lösning som följer verksamhetens unika förutsättningar. Oavsett storlek, om företaget förmedlar tjänster, sysslar med distribution eller har IT som sitt specialistområde.

Funktionalitet som ingår i Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Ekonomi - Göra och ta emot betalningar, hantera dina kassaflöde, periodisera inkomst och intäkt, förbereda årsbokslut och hantera fasta anläggningstillgångar.
  • Inköp - Hantera inköp processer och vanlig information, till exempel fakturor, order, returer och leverantörskonton och köper artiklar från försäljningsdokument.
  • Försäljning - Hantera försäljningsprocesser och all information, till exempel offerter, order, returer och kundkonton och skapar direktleveranser.
  • Lager - Registrera nya lager eller serviceartiklar, kategorisera artiklar lokalt nätverk, justera lagernivåer och utföra vanliga lagerkostnadsuppgifter.
  • Produktion - Definiera resurser på verkstadsgolvet och deras kapacitet, planera operationer, flytta produktionskomponenter och verkställa produktion.
  • Projekthantering - Skapa projekt och schemaresurser för projekt, hantera projektbudgetar, övervaka framsteg och spåra maskintimmar och anställdas arbetstimmar.
  • Service - Planera servicesamtal och lägg upp serviceorder. Spåra reservdelar och tillbehör.
  • CRM (light) - Hantera och arbeta med försäljning och fokusera på ditt arbete med prioriterade kunder och kontaktpersoner.
  • Arbetsflöden - Konfigurera och använd arbetsflöden som kopplar uppgifter som ska utföras av olika användare eller i systemet, till exempel automatisk bokföring. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra dokument är vanliga arbetsflödessteg.
testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept