Våra lösningar

Dynamics 365 Business Central för Produktion

Ta kontrollen med Business Central

Om din verksamhet innefattar element som antingen producerar, eller monterar produkter som ni sedan säljer så är Dynamics 365 Business Central systemet för er. Dynamics 365 Business Central effektiviserar dina produktionsprocesser så att du snabbare skall kunna anpassa dig till föränderliga krav och ge kunderna det de vill ha och när de vill ha det.

Med Dynamics 365 Business Central kan ni förbättra koordinationen av specialbeställningar och förenkla besluten om en vara ska köpas in eller tillverkas. Ni kan modifiera komponenter och operationer helt efter era behov, samt hålla en enklare och tydligare process när det gäller att hålla era strukturlistor (BoM, Bill of Material) uppdaterade och adekvata med hjälp av tydliga statusar som beskriver var i livscykeln en struktur befinner sig. Man kan även skapa effektivare tillverkningsscheman genom att tillverka produktfamiljer som har samma operationsföljder och därigenom enklare styra sin produktionsprocess.

Du kan i Dynamics 365 Business Central planera utifrån försäljningsordern, produktionsordern eller inköpsrekvisitionen. Man får snabbt och effektivt tillgång till data som är relevant för dig och just ditt arbete. Gränssnittet är intuitivt och lättanvänt och går att ändra utifrån din personals krav och behov. Man kan även definiera resurserna på produktionsgolvet, deras kapacitet, planera processerna, flytta produktionskomponenter och verkställa produktionen. Läs mer om Dynamics 365 Business Central här

Nyckelfunktioner

  • Strukturlistor [BoM] & Monteringsorder
  • Produktionsområden - Sätt upp systemet så att det speglar verkligheten
  • Maskinpark - Dina maskiner, så som de fungerar
  • Ruttplanering
  • Serie/Batch-nummer
  • Bäst-Före hantering
  • Resurshantering
  • Produktionsplanering [MRP/ERP]
  • WMS - stöd med mobil klient
  • TA-Integration mot Unifaun/Logtrade
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco