Caspeco

Uppdragsbeskrivning

Caspeco i Uppsala utvecklar ett molnbaserat affärssystem för restaurangnäringen. Man hade behovet att hitta ett affärssystem för sin egen organisation som möjliggör ett samlat grepp om kundavtal, ärendehantering, fakturering och ekonomifunktionen. Viktigt var att skapa en hög transparens mellan avdelningarna för att alltid kunna ge kunden bästa möjliga service och support.

Idag arbetar försäljning, support och finans i NAV och med hjälp av InBiz tilläggslösning eCom Avtal har vi lyckats att effektivisera avtalshanteringen samt automatisera faktureringsprocessen.

caspeco-test
  • logo-caspeco

Mer information om kunden:

”Caspeco erbjuder ett molnbaserat affärssystem för besöksnäringen dvs restauranger, caféer, hotell och arenor. Caspeco är framtaget tillsammans med kunder och användare som utvecklare och gör verksamheten modern, enkel och intelligent.

Lösningarna täcker hela kedjan från bokning, beställning och betalning till schemaläggning, tidsredovisning och lönesystem. Och kraftfulla och lättanvända analysverktyg som ger full kontroll på verksamheten, i realtid, i mobilen. Målet är att våra kunder ska kunna koncentrera sig på rätt saker och skapa arbetsglädje, nöjda gäster och lönsamhet.”

Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.

testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen
testimonial2
Tack vare NAV är vi väl förberedda för vår framtida expansion. InBiz lösningar har hjälpt oss att få en kontinuitet i hanteringen av våra avtal, ärenden samt vår kundsupport.
Carl Johan Fries
Business Developer, Caspeco
testimonial3
InBiz visade oss styrkan med ett helintegrerat affärssystem, där målet var att få genomgående kontroll av vår distributionskedja, från order i webshoppen till dess att paketen lämnar lastkajen.
Dan Söderman
VD, Skin Concept