Våra lösningar

Microsoft Dynamics 365 Business Central - Standard

Fler affärsmöjligheter med Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central, tidigare Dynamics NAV/NAVISION, är en affärsystemslösning som ger dig möjligheter att automatisera och förenkla era verksamhetsprocesser. Helt enkelt ett verktyg som hjälper dig att sköta ditt företag. Business Central är mycket anpassningsbart samt erbjuder mängder av funktioner som gör att ert företag kan hantera sin verksamhet på ett enklare samt effektivare sätt. Funktionaliteten inkluderar ekonomi, försäljning, leverans, projekthantering, service, produktion och mycket annat. Det är även enkelt att lägga till funktioner som krävs för den region där man verkar. För att anpassa Business central för att uppfylla lokala krav och lagar i Sverige finns ett färdigt tillägg, SweBase, , och du kan läsa mer om den här.

Dynamics NAV/NAVISIONS styrka har alltid varit att produkten enkelt kan utökas och anpassas efter kundernas behov. Varje enskild funktion har varit möjlig att anpassa genom att ändra direkt i kodobjekt eller genom att lägga till nya kodobjekt till lösningen. Dessa anpassningar har samtidigt varit ett gissel då uppgraderingar till senare versionen komplicerats på grund av att dessa anpassningar då varit tvungna att hanteras.

Funktionalitet som ingår i Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Ekonomi - Göra och ta emot betalningar, hantera dina kassaflöde, periodisera inkomst och intäkt, förbereda årsbokslut och hantera fasta anläggningstillgångar.
  • Inköp - Hantera inköp processer och vanlig information, till exempel fakturor, order, returer och leverantörskonton och köper artiklar från försäljningsdokument.
  • Försäljning - Hantera försäljningsprocesser och all information, till exempel offerter, order, returer och kundkonton och skapar direktleveranser.
  • Lager - Registrera nya lager eller serviceartiklar, kategorisera artiklar lokalt nätverk, justera lagernivåer och utföra vanliga lagerkostnadsuppgifter.
  • Produktion - Definiera resurser på verkstadsgolvet och deras kapacitet, planera operationer, flytta produktionskomponenter och verkställa produktion.
  • Projekthantering - Skapa projekt och schemaresurser för projekt, hantera projektbudgetar, övervaka framsteg och spåra maskintimmar och anställdas arbetstimmar.
  • Service - Planera servicesamtal och lägg upp serviceorder. Spåra reservdelar och tillbehör.
  • CRM (light) - Hantera och arbeta med försäljning och fokusera på ditt arbete med prioriterade kunder och kontaktpersoner.
  • Arbetsflöden - Konfigurera och använd arbetsflöden som kopplar uppgifter som ska utföras av olika användare eller i systemet, till exempel automatisk bokföring. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra dokument är vanliga arbetsflödessteg.
testimonial1
InBiz lösning eCom Avtal har gett oss möjlighet att automatisera stora delar av våra avräkningar och faktureringar. Samtidigt har lösningen hjälpt oss få bättre underlag för att fatta framtida beslut.
Magnus Alm
VD, Returpappercentralen